Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Tel/faks: +372 6555565
GSM: +372 56455461
info@kurtidespordiliit.ee

Sektsiooni reglement

Eesti Kurtide Spordiliidu sektsiooni reglement

 • Kõigil EKSL liikmetel on võimalik osaleda sektsioonide töös. 
 • Sektsiooni loomiseks tuleb esitada avaldus EKSL juhatusele 
 • Sektsioonide nimekirja ja arvu kinnitab EKSL juhatus 
 • Sektsioonide juhid/TD kinnitab EKSL juhatus Sektsiooniga liitumiseks tuleb esitada avaldus sektsiooni juhile/TD 
 • Sektsioonide ülesanded: 
  1. Spordiala populariseerimine 
  2. Eesmärkide ja tegevuskava väljatöötamine ja EKSL juhatusele kinnitamiseks esitamine 
  3. Sektsiooni tegevuse korraldamine 
  4. Sektsiooni liikmete haldamine, huvide esindamine ja kaitsmine 
  5. Koostöö EKSL juhatuse ja teiste sektsioonidega 
  6. Oma spordiala võistlusjuhendi koostamine, võistluste organiseerimine, läbiviimine ja aruande koostamine 
  7. Võistlustele peakohtuniku leidmine ja kohtuniketöö kooskõlastamine 
  8. Ettepanekud EKSL juhatusele koolituste korraldamiseks, koondislaste, parimate sportlaste ja treenerite määramiseks 
  9. Noortespordi arendamine- uute talentide leidmine
Eesti Kurtide Spordiliidu sektsiooni reglement