Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Sektsiooni reglement

Eesti Kurtide Spordiliidu spordiala sektsiooni reglement

 • Kõigil EKSL liikmeklubide liikmetel on võimalik osaleda erinevate spordialade sektsioonide moodustamisel ja töös.
 • Spordiala sektsiooni võib moodustada spordialal, mis on kavas kurtide OM või mille populaarsus on harrastajate hulgas piisavalt suur.
 • Sektsiooni loomiseks tuleb sektsiooni luua soovivatel EKSL liikmesklubide liikmetel (minimaalselt 3 liiget) esitada avaldus EKSL juhatusele.
 • EKSL juhatuse ettepanekul on võimalus sektsiooni liikmete koosseis tagasi kutsuda
 • Spordiala sektsioonide võidakse uuesti läbi vaadata seoses iga nelja aasta tagant uuendamisega või likvideerimisega.
 • Iga spordiala sektsiooni juht ( esimees) ja 1-3 liiget.
 • Sektsiooni liikmed valivad enda hulgast sektsioonile juhi.
 • Sektsioonide nimekirja ja arvu kinnitab EKSL juhatus.
 • Sektsioonide juhid kinnitab EKSL juhatus, sektsiooni juhi volitused kehtivad 2 aastat.
 • Igal sektsiooni liikmel on võimalus sektsioonist igal ajal välja astuda.
 • Sektsiooni liikmetel on võimalus sektsiooni juht tagasi kutsuda.
 • EKSL juhatuse liige saab osaleda sektsioonide töös vaatlejana.
 • Sektsioonide ülesanded: 
  1. Spordiala populariseerimine
  2. Eesmärkide ja tegevuskava väljatöötamine ja EKSL juhatusele kinnitamiseks esitamine 
  3. Sektsiooni tegevuse korraldamine
  4. Sektsiooni liikmete haldamine, huvide esindamine ja kaitsmine
  5. Koostöö EKSL juhatuse ja teiste sektsioonidega
  6. Oma spordiala võistlusjuhendi koostamine, võistluste organiseerimine, läbiviimine ja aruande koostamine
  7. Võistlustele peakohtuniku leidmine ja kohtuniketöö kooskõlastamine
  8. Ettepanekud EKSL juhatusele koolituste korraldamiseks, koondislaste, parimate sportlaste ja treenerite määramiseks
  9. Noortespordi arendamine- uute talentide leidmine
Eesti Kurtide Spordiliidu sektsiooni reglement