Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Antidoping

                                 


Eesti Antidoping avaldas oma kodulehel 2019. aasta 1. jaanuaril kehtima hakkava keelatud ainete ja meetodite nimekirja eesti keeles.

Vaata nimekirja siit

Siinkohal on toodud nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid, eestikeelne nimekiri on siin eraldi lehel.

Lisaküsimused keelatud ainete nimekirja kohta: Elina Kivinukk (EAD juhatuse liige 30. novembrini 2018), elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

Edaspidi vastab küsimustele juhatuse liikme kohusetäitja Vahur Onton,vahur.onton@antidoping.ee, tel 5690 0047.

Uuendatud 18.11.2018

Eesti Antidopingu Agentuur (EAD) on avaldanud uue keelatud ainete nimekirja 2018. aastaks. Keelatud ainete nimekiri on saadaval EAD kodulehel keelatud ained 2018.a.

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril 2018.a. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest. Sel aastal kommenteerisid nimekirja projekti ka Eesti eksperdid.

EAD ravimite andmebaasiga on kõigil võimalik tutvuda leheküljel ravimid. (lisatud 11.11.2017)

Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende riiklikel rakukestel. Eesti Kurtide Spordiliit  peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides.

Maailma Antidopingukoodeks, jõustunud 2015

Maailma Antidopingukoodeks seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.

Keelatud ainete nimekiri (uueneb igal aastal)

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist: (a) tõstab sportlikku sooritust; (b) on ohtlik sportlase tervisele; (c) kahjustab spordi vaimu.
NB! Mugavam on ehk viidata Eesti Antidopingu kodulehele, siis ei pea oma kodulehte iga-aastaselt muutma.

Valmis ravimite andmebaas 

Andmebaasi abil on võimalik otsida, ega kasutatav ravim ei sisalda spordis keelatud aineid.

Eesti Antidoping on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

ICSD Anti- Doping

ICSD Anti- Doping Rules

ADAMS – asukoha ankeet

Tõhusamaks dopingutestide planeerimiseks on vajalik teada sportlaste asukohta. Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta. Asukoha edastamiseks on internetipõhine privaatne süsteem ADAMS, mis sisaldab sportlase kogu antidopinguteavet, sh ka dopingutestide tulemusi, raviotstarbelisi erandeid.

TUE – raviotstarbeline erand

Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta.

Lisainfo: SA Eesti Antidoping hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762

Materjalid