Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

ICSD Antidoping

ICSD avaldab 2021. aastaks uued antidopingu reeglid

Täna avaldas ICSD 2021. aastal kehtima hakkavad ICSD antidopingu reeglid, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2021. Peegeldades WADA poolt koodeksis sätestatud standardeid, tagavad need reeglid, et meie sportlastele kogu maailmas on allutatud samadele kõrgetele standarditele.

Need reeglid sätestavad dopinguvabale spordikeskkonnale esitatavad nõuded kooskõlas muudatustega, mis viiakse sisse 2021. aasta maailma antidopingu koodeksisse, mis jõustub samuti 1. jaanuaril 2021.

Uued dopinguvastased reeglid tagavad, et ICSD on täielikult valmis puhast sporti ähvardavatele väljakutsetele vastama ning et sportlased ja avalikkus saavad olla kindlad dopinguvabades kurtide spordivõistlustes.

Kõik ICSD liikmed peavad omaks võtma uue versiooni antidopingu reeglitest, et tõhusalt reguleerida kõigi sportlaste ning teiste isikute käitumist, kes osalevad või soovivad osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel kurtide spordiüritustel.

 
 

ICSD publishes new Anti-Doping Rules for 2021

Today ICSD has published the 2021 ICSD Anti-Doping Rules which will come into force on 1 January 2021. Reflecting the standards set out by WADA in the Code, these Rules make sure that our athletes across the world are held to the same high standards.

These Rules set out the requirements for a doping-free sport environment in line with the changes that will be introduced by the 2021

World Anti-Doping Code which will also come into effect on 1 January 2021. New Anti-Doping Rules ensure that ICSD is fully ready to face the challenges threatening clean sport, and that athletes and the public can have confidence in clean deaf sport competition.

Each ICSD member is required to adopt the new version of Anti-Doping Rules to effectively govern the conduct of all athletes, and other persons participating or claiming the right to participate in the national and international deaf sport events.