Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Arengukava 2013 - 2017

 Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava aastateks 2013–2017


 Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava 2013-2017 määrab Liidu peamised eesmärgid lähtuvalt Liidu tegevusvaldkonnast. Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava on Liidu juhtimise töövahendiks. Arengukava on lähtepositsiooniks Liidu eelarvestrateegia ja tegevuskava kokkupanemiseks ning organisatsiooni arenguks.

Missioon

Eesti Kurtide Spordiliidu missiooniks on tagada Eesti kurtide spordi rahvusvaheline edu, üle- Eestiline populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng.


Visioon

Eesti Kurtide Spordiliit suudab lähetada võistkonna kõikidele suvistele Deaflympics mängudele (kurtide olümpiamängud) ja võita seal vähemalt ühe medali.


Hetkeolukord

           • 31.12.12 seisuga on Liidul 5 juriidilist liiget- Tallinna KSS Talkur, Tartu KSS Kaar, Pärnu KSS Eero, Võrumaa Kurtide Ühing, Tartu Hiie Kool.


           • 2012. aastal oli Liidul treeneri kutset omavaid treenereid 3.

           • Liit korraldas 2012. aastal 18 võistlust, sh 4.Kurtide sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, 42. Balti koolinoortemängud.

           • Sportlased võitsid 2012.a. üheksa rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalit.

           • Liidus töötas üks täistööajaga lepinguline töötaja

Üldised eesmärgid

           • Tuua kurtide spordile rahvuslikku ja rahvusvahelist tunnustust läbi tiitlivõistluste medalivõitude


           • Luua võimalused ja motivatsioon perspektiivikatele sportlastele sportlastee jätkamiseks ja oma võimete realiseerimiseks

           • Klubilise tegevuse kaudu kaasata võimalikult palju lapsi ja noori treeningutele ning toetada igati harrastajate arvu kasvu ja liikumisharrastust

Kurtide spordi propageerimine

           • Saavutusspordi sidumine noortespordi, koolispordi, akadeemilise spordi ja klubilise tegevusega – kõikide sidusrühmadega

           • Koostöövalmidus kõigi spordi katusorganisatsioonidega ja riiklike ja kohalike omavalitsuste struktuuridega

           • Klubide ja huvigruppide innustamine kurtide spordivõistluste korraldamiseks

           • EKSL kodulehekülje www.kurtidespordiliit.ee ajakohasena hoidmine

           • Info jagamine sidusrühmadele

           • Koostöö sporti kajastavate infoportaalidega kurtide spordi „jõulisemaks“ esiletoomiseks meedias

           • Kurtide spordialaste trükiste väljaandmine, tõlkimine ja avaldamise toetamine

Klubide roll

           • Eesti Kurtide Spordiliidu klubid kui liikmed ja partnerid

           • Klubid kui peamised noorsportlaste koolitajad ja kasvatajad

           • Klubid kui võistluste korraldajad


Eesti Kurtide Spordiliit- kodumaise ja rahvusvahelise spordipoliitika kujundajana

           •  Eesti Paraolümpiakomitee (EPOK) liige

           •  Rahvusvahelise Kurtide Spordiliidu (ICDSi) liige

           • Euroopa Kurtide Spordiliidu (EDSO) liige

           • Koostöö riiklike struktuuride ja teiste spordiorganisatsioonidega

Saavutusspordi arengu põhisuunad

           •Tagada motiveeriva saavutusspordi- ja võistlussüsteem


           •Toimiva järelkasvusüsteemi ja tippsportlase mitmeaastase ettevalmistuse üldmudeli väljatöötamine ja tõhus rakendamine

Eesti Kurtide Spordiliidu väljund avalikkusele

           • Kohalike ja rahvusvaheliste võistluste ning ürituste korraldaja


           • Võistluste kaaskorraldajana

           • Kurtide spordihuviliste koondamine

           • Edukas esinemine rahvusvahelistel võistlustel

           • Kurtide spordi positiivse kuvandi kujundamine ja hoidmine Eesti Kurtide Spordiliidu rahastamine

           • Tasakaalus eelarve lähtudes EKSL prioriteetidest / tegevuskavast

           • Sponsorstrateegia arendamine

           • Kaasajastada ja täiustada Eesti Kurtide Spordiliidu turunduslikku väärtuskogumit ja väärtuspakkumisi eesmärgiga stabiliseerida olemasolevat ja genereerida täiendavat rahalisi vahendeid

Koolitus

           • Kõigi sidusrühmade arengu ja enesetäienduse toetamine


           •  Treenerite harituse tõus läbi kvalifikatsioonisüsteemi 

Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava 2013-2017